Má vaše dítě nadváhu nebo je obézní? Ověřte si to v on-line kalkulačce

Každé sedmé dítě v Česku trpí nadváhou, u dospívajících je to každý čtvrtý, mezi dospělými každý druhý. Přibývá přitom těžších forem obezity, a to i u dětí.

Číst dál

Rozšířený názor, že přibývá dětí, které se málo hýbou, hůř jedí, a přibývají proto na váze, není snadné doložit. Celostátní antropologické výzkumy, které prováděli lékaři plošně každé desetiletí od padesátých let, ukončilo ministerstvo zdravotnictví v roce 2001 – tím že na měření v roce 2011 neposkytlo peníze.

Nasbíraná data z předchozích desetiletí obezitologové dodnes zkoumají a používají mj. pro určení toho, kde hranice nadváhy či obezity vlastně začíná. Nadváhou trpí podle oficiální definice ten, kdo má index tělesné hmotnosti (BMI) vyšší než 90 procent české populace stejného pohlaví v daném věku v roce 1991. Obézní je pak ten, kdo by při měření a vážení v roce 1991 spadl mezi tři procenta věkově blízkých lidí s nejvyšším BMI.

Na stejném principu funguje naše interaktivní kalkulačka: Můžete si v ní ověřit, do které kategorie při použití této metody patří děti a mladiství mezi 5 a 18 lety věku.

Nadváha a obezita stoupá s věkem

"Dobrá data máme například o sedmiletých dětech," vysvětlila Českému rozhlasu obezitoložka Marie Kunešová z Endokrinologického ústavu.

Na nich je podle ní vidět trend, který se ještě výrazněji projevuje u adolescentů a dospělých: Zatímco celkové procento lidí s nadváhou a obezitou zůstává v populaci v posledních letech přibližně stejné, přibývá mezi nimi těch, kdo trpí těžšími formami obezity.

"Vzestup vyšších stupňů obezity jednoznačně vidíme, například právě u sedmiletých děvčat," říká obezitoložka. "Populace se nám dělí. První část lépe reaguje na různé preventivní programy, tam dochází k ústupu nadváhy. Jsou ale části dětské populace, které na prevenci ani léčbu nereagují, a u nich právě dochází k vzestupu těžších stupňů."

Podle obezitoložky je klíčová rodinná anamnéza: U dětí a adolescentů, jejichž oba rodiče trpí nadváhou, je výskyt nadváhy až pětkrát častější: "Nejedná se jenom o genetické faktory, ale i o zvyky v rodině. Jak kdo jí a jak se pohyuje. Když dítě jezdí od malička s rodiči na výlety, na hory a chodí sportovat, pokračuje pak v těchto aktivitách obvykle i ve vyšším věku. Pokud ale tyto aktivity v rodině nevidí, sedí u televize nebo u počítače, jsou efekty opačné."

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi na tom nejsou české děti špatně: Nadváhou či obezitou jich trpí zhruba patnáct procent. U adolescentů už je to 25 procent a u dospělých téměř polovina populace.

Má vaše dítě nadváhu nebo je obézní? Ověřte si to v on-line kalkulačce